Den elskverdige sjefen

Den elskverdige sjefen

Den elskverdige sjefen
Anbefalt aldersgrense 12 år
I påvente av et besøk av en komité som kan gi firmaet hans en pris for fremragenhet, prøver eieren av en stor produksjonsvirksomhet å løse eventuelle problemer med arbeidsstokken i tide.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.