Nordkapp

Nordkapp
Passer for alle aldre
Nordkapp: Dette er en storslagen dokumentarfilm om Nordkappområdet. I filmen ser man hvordan mennesker lever og bor i dette barske landet - som også er ett av Norges fremste turistmål. Her bestemmer naturen livsvilkårene - med sommerlyse netter, vinterstormer, vintermørke i Nord-Europas utpost.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
186561

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.