Roald Amundsen – Lincoln Ellsworths flyveekspedisjon 1925

Roald Amundsen – Lincoln Ellsworths flyveekspedisjon 1925

Roald Amundsen – Lincoln Ellsworths flyveekspedisjon 1925
Anbefalt aldersgrense 6 år
21. mai 1925 startet Roald Amundsen, sammen med amerikaneren Lincoln Ellsworth og fire andre, fra Svalbard i et forsøk på å nå Nordpolen med sjøflyene N-24 og N-25. Ekspedisjonen hadde som mål å nå Nordpolen fra luften, men ferden ble mer dramatisk enn planlagt. Da N-24 havarerte i isen, måtte alle ekspedisjonsmedlemmene redde seg tilbake i N-25, som bare var beregnet for tre personer. På minimale dagsrasjoner klarte mennene etter ukers strev å rydde en startbane i drivisen og kom seg velberget til Spitsbergen. Ekspedisjonens medlemmer ble mottatt som helter da de ankom Oslo.
Filmen inneholder enestående filmopptak fra vår polarhistorie, arktisk natur og dyreliv, og fra triumfferden tilbake til Svalbard og Norge.


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.