Lavrasiid Aigi

Lavrasiid Aigi
Anbefalt aldersgrense 6 år
Denne vakre animasjonsfilmen av den prisbelønte animatøren og filmskaperen Anita Killi er
basert på boken ”Solens datter” av Marry Ailoineida Somby. "Lavrasiid aigi" er en
animasjonsfilm for barn som handler om hvordan joiken ble gitt samene for å kunne temme
villrein.

Solen sender sin datter ned til samene for å lære dem reindrift. En ung samegutt hører den
vakre joiken til Solens datter, finner henne og hun lærer ham å joike. Han forelsker seg i
henne og vil at hun skal bli hos ham – men hennes mor, Solen, vil det annerledes...

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.