Dr. Forsdahls kurve

Dr. Forsdahls kurve
Anbefalt aldersgrense 12 år
Denne lille dokumentarfilmen er et interessant portrett av den norske legen og samfunnsmedisinske forskeren Anders Forsdahl. Mellom 1963 og 1974 arbeidet han som distriktslege i Finnmark, nærmere bestemt i Sør-Varanger. Befolkningen, og særlig mange av mennene, døde brått av hjertesykdom i ung alder – til stor tragedie og sorg for kone og ofte små barn som ble etterlatt. Legen begynte å forske på årsaker og gikk grundig til verks. Mange av de han forsket på var født rundt 1900 – en tid med kummerlige kår, mye fattigdom, dårlig kosthold og hygiene. Til slutt kunne legen påvise markante sammenhenger mellom oppvekstvilkår og tidlig død hos særlig menn i alderen 40-63 år. Et fellestrekk var høy konsentrasjon av hjertefarlig kolesterol, noe som fremskyndet den dødelige infarkten.

Forsdahs samfunnsmedisinske forskning var internasjonalt banebrytende og senere hjerteforskning bygger langt på vei på dette pionerarbeidet. Filmen er kort og informativ, men likevel med fine, filmatiske trekk som gjør at den også betraktes som en kunstnerisk dokumentarfilm. Regissør Ellen-Astri Lundby har bl.a regissert den prisbelønte dokumentarfilmen Min mors hemmelighet (2009) som også finnes på Filmrommet.no og Filmarkivet.no.


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.