Jeg skriver

Jeg skriver

Jeg skriver
Passer for alle aldre
Hva skjer når to forfattere får de eldre til å sette ord på hva de tenker og føler? Når er du for gammel til å lære? Når slutter du å skape bilder i hodet? Jeg skriver er en observerende dokumentarfilm om et skriveverksted for eldre mennesker og deres kreativitet. Ofte skal det bare et lite puff til utenfra, for å sette i gang igjen den kreative maskinen. Selv om man er nitti, litt dement og tilsynelatende ferdig med vår del av virkeligheten. Forfattere og Kirkens Bymisjon i Oslo arrangerer skrivekurs for eldre, og dette er en film om dette. Filmens hensikt er å inspirere andre til å arrangerer lignede kurs rundt om i landet. Se http://www.jegskriver.net/kontakt/

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.