Kong Haakon VII's regjeringsjubileum 1945 : en filmkavalkade gjennom 40 år

Kong Haakon VII's regjeringsjubileum 1945 : en filmkavalkade gjennom 40 år

Kong Haakon VII's regjeringsjubileum 1945 : en filmkavalkade gjennom 40 år
Passer for alle aldre
Denne dokumentarfilmen fra 1945 er den første stort anlagte filmdokumentasjonen om Kong Haakon VII og hans virketid i Norge fra 1905 til 1945. Filmen var en publikumsuksess på norske kinoer fredshøsten 1945, men har siden ikke vært vist offentlig. Deler av den har vært regnet som tapt. Det fullstendige originalmaterialet til filmen ble gjenfunnet for få år siden, og filmen er nylig restaurert ved Nasjonalbibliotekets Lyd- og bildearkiv i Mo i Rana. Flere filmer er siden blitt laget om den norske kongefamilien, men denne har sin styrke i en forbløffende detaljrik gjengivelse fra kroningsferden 1906, med opptak av lokalhistorisk verdi for hele Norge, et grundig fokus på kongens innsats i og utenfor Norge gjennom krigsårene (1940-45), og ikke minst gjensynet med kongefamiliens hjemkomst etter freden.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.