Norsk Films revy nr. 8, 1941

Norsk Films revy nr. 8, 1941

Norsk Films revy nr. 8, 1941
Passer for alle aldre
Det er ikke ofte den tyske okkupasjonsmakten får en slik presentasjon som i reportasjen fra den tyske høsttakkefesten i denne revyen. Reichskommissar Terboven står i sentrum, og hans tale blir grundig referert. Her stilles det norske folk overfor to mulige framtidsscenarier: enten å miste sin selvstendighet og bli oppslukt av det tyske riket, eller å velge NS sin vei og stå last og brast med Tyskland mot felles fiender. Terboven benytter anledningen til å angripe England og deres blokade av norsk farvann, og viser til hvordan Tyskland nå sikrer matforsyningen på tross av dette. Disse poengene utdypes også i senere reportasjer i denne revyen, noe som gjør dette til et godt eksempel på filmrevy som propaganda.
Innslag:
1) Tysk høsttakkefest i Oslo
2) Oslo kommune leier fiskevann i Nordmarka
3) Admiral Böhm på besøk i Norge
4) Terrierutstilling på Bislet
5) Svalbard
6) Tyske næringsmiddeltilførsler til Norge
7) Vigelands barneskulpturer
8) Ibsenminner i Skien og Grimstad
9) Reichsgesundheitsführer Dr. Conti besøker tyske soldathjem
10) Hest, fe- og saueutstillinger
11) Fra minister Dr. Lundes reise i Finnmark
12) Lav-eksport fra Østerdalen
13 Teaterskolen i arbeid
14) A.T. idrettsmønstring i Kristiansand
Les mer om film som propaganda
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.