Norsk Films revy nr. 11, 1941

Norsk Films revy nr. 11, 1941

Norsk Films revy nr. 11, 1941
Passer for alle aldre
Ingen filmrevy uten en reportasje fra arbeidslivet rundt om i landet. Ofte kunne dette være korte dokumentarfilmer om ulike arbeidsprosesser, som i denne revyen hvor vi følger produksjonen av både papir og mel. Andre ganger var fokus rettet mot utnyttelse av knappe ressurser, ikke så merkelig kanskje i tider med rasjonering. Bildene fra Oslo kommunes griseoppdrett og reportasjen om hvordan man kan lage sko av trebunner og papir er typiske i så måte. Også myndighetenes innsats på ulike området får bred dekning. Effekten av disse og lignende reportasjer var et inntrykk av at livet går sin gang, ja det går vel egentlig framover, - tross okkupasjonstidens vanskeligheter.
Innslag:
1) Fra Førerens besøk i Trondheim
2) Stor kommunal flyttesjau i Drammen
3) Restaureringen av Stavanger domkirke
4) Nasjonalhjelpens arbeide
5) Trillingene Trandem vokser og trives
6) Skotøyet vårt ? reparasjoner og sko med trebunner
7) Parkvesenet i Oslo som fleskeprodusent
8) Norges friidrettsforbunds instruksjonskurs i boksing
9) Kvinelig arbeidstjenestes leirledere utdannes
10) Fra tømmer til cellulose
11) Minnesmerke for Jørgen Moes gamle kirke
12) Yrkesskolevesenet utbygges i Trondheim
13) Per Palle Storms utstilling
14) Kornet er i hus og blir mel for vinteren
15) Tipping og Det norske tippeselskap A/S
Les mer om film som propaganda
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.