Gåten Scandinavian Star

Gåten Scandinavian Star

Gåten Scandinavian Star
Anbefalt aldersgrense 15 år
I 1990 omkom 160 mennesker i en brann ombord på M/S Scandinavian Star, som gikk i fergetrafikken mellom Norge og Danmark. Offentlig og privat etterforskning av ulykken har helt frem til i dag avdekket mangler og svakheter ved politietterforskning, redningsarbeid og ulike myndigheters ansvarsforhold ved større ulykker til sjøs. Denne filmen tar for seg kritikkverdige forhold ved rederienes eierskaps -og ansvarsforhold, sjøfartsmyndighetenes manglende kontroll og de etterlattes opplevelse av dette som en del av tragedien.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.