Asylsøkere

Asylsøkere
Passer for alle aldre
I en bakgård på Oslos østkant leker en gjeng barn en lek de kaller asylmottak.
Faglig ressurs Minstemme.no
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
186083

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.