Å leve uten penger

Å leve uten penger

Å leve uten penger
Passer for alle aldre
Kan man være rik uten å eie noe? Er det mulig å leve lykkelig uten penger?

I dokumentarfilmen ”Å leve uten penger” treffer vi tyske Heidemarie Schwermer (68) som har klart seg uten penger i 14 år. En dag sa hun opp leiligheten sin og ga vekk alle sine eiendeler for å prøve en helt ny tilværelse basert på å bytte tjenester – totalt uten bruk av penger.

Erfaringene fikk store konsekvenser for Heidemarie og hennes måte å se verden på. I dag lever hun et innholdsrikt og spennende liv som i sterk grad handler om å tørre å leve i øyeblikket, uten bekymring for fremtiden. Hun forsøker å hjelpe andre til å finne sin vei mot et enklere og mer harmonisk liv.

Reaksjonene hun møter er mange og kontrastfylte. Mens noen blir sinte og kaller henne en snylter og parasitt, mener andre at hun går foran som et godt eksempel og lar seg inspirere og fasinere.

Info: www.livingwithoutmoney.org

Dokumentaren har hatt over 150 visninger i 30 land. Den har i tillegg deltatt på et titalls filmfestivaler, deriblandt DocsBarcelona og Al-Jazeera filmfestival. Filmen er så langt solgt til TV i Finland, Hellas, Østerrike, Japan, Sveits og Norge.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.