Norskere enn norsk

Norskere enn norsk

Norskere enn norsk
Passer for alle aldre
I Alaska fins det et øysamfunn der innbyggerne feirer sin norske identitet med en enorm entusiasme. Gjennom bruken av gamle symboler og den årlige Little Norway Festival – en fire dagers feiring av 17.mai – bygges det opp et abstrakt forhold til gamlelandet.

For noen er det ”å være Norsk” en svært viktig del av ens egen identitet, selv om blodslinjen blir stadig tynnere og kontakt med dagens Norge er begrenset.

Streben etter tilhørighet og menneskets behov for å føle seg spesiell er essensielle temaer i denne filmen, der vi følger Vikinger og Valkyrier, Leikarring-dansere, rosemalere og andre innbyggere gjennom forberedelsene til Little Norway Festival’s 50-års jubileum.


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.