Inga

Inga

Inga
Passer for alle aldre
Inga handler om alderdom. Vi følger Inga i morgenrutinene hennes, og når hun vinterbader i innsjøen. Dette korte portrettet viser gjennom intime og kunstneriske bilder et kvinneliv og hva kjærlighet, alderdom og død betyr for henne.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.