USA mot Al Arian

USA mot Al Arian

USA mot Al Arian
Anbefalt aldersgrense 9 år
Filmen er et nært portrett av en arabisk-amerikansk familie, rammet av terroranklager fra amerikanske myndigheter, en personlig historie om et samfunn der terrorfrykt har resultert i økende stigmatisering og diskrimenering av muslimer. Den gir et sjokkerende innblikk i hvordan USAs frykt for og kamp mot terrorisme kan stille sivile rettigheter i fare.
Beste nordiske dokumentar, Nordisk Panorama, 2007.PUBLIKUMSPRISEN under Tromsø Internasjonale Filmfestival.Nominert til 2 Amanda, 2007.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.