Steinen fra stjernene

Steinen fra stjernene

Steinen fra stjernene
Anbefalt aldersgrense 9 år
Steinen fra stjernene” handler om enkemannen Gustav som nesten har gått til grunne etter at hans kone døde. Når vi mennesker mister noen som betyr alt for oss, er det vanskelig å vite hva man skal gjøre videre. Fra å ha vært en aktiv mann som elsket arbeidet på gården, subber han i dag rundt i huset, uten å engang tenke på å ta vare på gården eller seg selv. Det Gustav ikke vet, er at et sted sitter Marie og ser på ham, og hun langt fra fornøyd med det hun ser. En lett absurd kortfilm om nostalgi og lengsel, men også om å gå videre.

Vant publikumsprisen på FILM I SØR 2010. Filmen ble også plukket ut til det internasjonale programmet på The Big Sur International Short Film Screening Series.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.