Flaggermusvinger

Flaggermusvinger

Flaggermusvinger
Anbefalt aldersgrense 6 år
Flaggermusvinger er en episodefilm basert på tre korthistorier av Hans E. Kinck (1865-1926). Litteraturkritikere har ofte plassert Kinck i skjæringspunktet mellom naturalisme og nyromantikk, og særlig har hans evne til å mane fram lyriske stemninger blitt framhevet. Rent tematisk undersøkte Kinck hvordan historiske og sosiale konflikter kan forme mennesker, og sentralt i verkene hans stod natur- og miljøskildringer, noe som selvfølgelig viste videre til karakterenes indre tilstander.

Kincks noveller har derfor blitt regnet som vanskelige å overføre til film, og det var mange som rynket på nesen da Emil Stang Lund filmatiserte "Den nye kapellanen" i 1987. Men den fikk god mottakelse og ble belønnet med Amanda-prisen. Siden fulgte "Hvitsymre i utslåtten" (1990) og "Felen i ville skogen" (1992). I Flaggermusvinger knyttes de tre novellefilmene sammen av en rammehistorie - en flokk mennesker beveger seg gjennom et fjellandskap og leder kamera fra fortelling til fortelling.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.