Tysklandsstudenter del 1 : Studenter i rasestaten

Tysklandsstudenter del 1 : Studenter i rasestaten

Tysklandsstudenter del 1 : Studenter i rasestaten
Anbefalt aldersgrense 15 år
Den 30. november 1943 ble Universitetet i Oslo lukket og alle studentene skulle arresteres. Mange kom seg unna, men 650 studenter ble sendt til Tyskland. Denne dokumentarfilmen tar for seg denne dramatiske hendelsen under 2. verdenskrig og skildrer hva som skjedde med de norske studentene som ble arrestert. Blant annet gjennom intervjuer og dokumentaropptak fortelles det om møtet med den tyske raselæren, om opphold i konsentrasjonsleire og om Tysklands endelige sammenbrudd. Filmen er i to deler: 1. Studenter i rasestaten (50 min.) 2. Buchenwaldtåken (54 min.).

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.