USA - stillehavs- og Rocky Mountains-statene

USA - stillehavs- og Rocky Mountains-statene

USA - stillehavs- og Rocky Mountains-statene
Passer for alle aldre
Ett av fire programmer i en serie om USAs geografi og historie. Dette programmet omhandler de 9 statene ved Stillehavet og i Rocky Mountains. Fjellene sto som en barriere for pionerene som søkte seg til kysten, og fjellene har påvirket bosetting og utvikling. Fjellene er også årsaken til at innlandsdelen av regionen har lite nedbør. Ved kysten er det rike jordsmonnet utmerket for jordbruk, men lengre inn i landet overlever bare ørkenplanter. Økonomien langs stillehavskysten er sterk, og store mineralforekomster er årsaken til veststatenes viktige gruveindustri.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.