USA - midtvest- og sørveststatene

USA - midtvest- og sørveststatene

USA - midtvest- og sørveststatene
Passer for alle aldre
Ett av fire programmer i en serie om USAs geografi og historie. Dette programmet omhandler de 16 statene i midtvest- og i sørvestregionen. Midtvestregionen er preget av store sletter og av et sentralt lavland. Industrien i nordøst ekspanderte først langs elver vestover til det sentrale lavlandet, der mange elver rant ut i Mississippi. Midtveststatenes fruktbare prærier har resultert i et av verdens mest produktive jordbruksområder, som har skapt ubalanse i prærienes økosystem. Sørveststatenes varme klima er ideelt for beite og for gårdsbruk, men man er avhengig av kunstig vanning. I sørvest finnes det også store oljeforekomster.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.