USA - sørøststatene

USA - sørøststatene
Passer for alle aldre
Ett av fire programmer i en serie om USAs geografi og historie. Dette programmet omhandler de 12 statene i sørøstregionen. Rikdommen til de sørlige plantasjene var basert på dyrking av tobakk, bomull og ris med slaver fra Afrika. Borgerkrigen endte slavedriften, men kampen for like rettigheter skulle ta lang tid. Etter hvert ble et nytt samfunn formet. Man fikk faglærte arbeidere, en ny og mangesidig økonomi, mekanisert jordbruk, høyteknologisk industri og elektroniske forskningssentra. Arven etter de innflyttede kulturene er stor i regionen, og mange steder finner man en unik blandingskultur.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.