Krigsseilerne - Med æren i behold

Krigsseilerne - Med æren i behold

Krigsseilerne - Med æren i behold
Passer for alle aldre
Krigsseilerne - med æren i behold er en oppfølger til bestselgeren ”Norske Sjøfolk” av Eilert Munch Lund. Krigsseilerne var en av de viktigste norske aktørene for utfallet av den andre verdenskrig og at Norge ble fritt i 1945. 38.000 norske sjøfolk var ved fronten 24 timer i døgnet og over 3800 av disse ga sitt liv for Norges frihet. Deres innsats ble ikke verdsatt da de kom hjem etter krigen – det var ingen flagg eller fanfarer. De hadde vunnet krigen men tapte freden; Heimefronten ble hyllet som de store seierherrer til tross for deres innsats var ubetydelig i forhold til krigsseilernes. Myndighetene stjal krigsseilernes opptjente hyrer fra det hemmelige Nortrashipfondet og mange frøs eller drakk seg i hjel etter krigen.

Til tross for krigens redsler og sviket i Norge etter krigen, klarte seg de fleste krigsseilere seg etter forholdene bra og det er noen av disse heltene du møter i filmen. I tillegg er Lasse Lindtner, Odd Børretzen, og Totto Osvold med i forskjellige roller.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.