Demokratiets milepæler

Demokratiets milepæler
Passer for alle aldre
Historieprofessor Dick Harrison tar i denne filmen oss med gjennom historien, fra romertiden til i dag, og viser hvordan demokratiet har utviklet seg.

I den vestlige verden tar vi kanskje demokratiet for gitt, men historien er relativt kort. I mange land lever folk fortsatt under diktatorer som kanskje har tatt makten gjennom et militært kupp.

Demokratiet er skjørt, men det er fortsatt håp. Utviklingen går, tross alt, i en positiv retning.
Pedagogisk opplegg fra Kunskap & Upplevelse
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.