Joikefeber

Joikefeber
Passer for alle aldre
Dokumentaren Joikefeber følger den unge sangeren Ylva i Oslo som lengter etter å komme
nærmere sin samiske kulturarv gjennom å lære seg å joike. Samtidig som hun blir kjent med
ulike joiketradisjoner og samiske artister som Mari Boine og Johan Sara jr. - oppdager hun at
joiken holder på å forsvinne.
Sjarmerende, underholdene og informativt om joik, Filmen portretterer en Oslo- jentes tilnærming av
sin samiske identitet gjennom joik. Den går rett inn i på pensum for det norsk skoleungdom bør vite
om samisk kultur i dag.
Undervisningsopplegg - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.