The Secret Garden

The Secret Garden

The Secret Garden
Anbefalt aldersgrense 9 år
Her finner du interaktive oppgaver til et klipp fra filmen The Secret Garden. Med disse oppgavene kan elevene øve på både å lese og skrive på engelsk. 10 år gamle Mary mister brått begge foreldrene sine, og blir sendt fra India for å bo hos sin onkel i England. Mary begynner å utforske sine nye omgivelser og finner ut at onkels herregård har mange skjulte hemmeligheter. Sammen med sin nye venn Dickon og sin syke fetter Colin, oppdager de sammen en magisk og hemmelig hage som forandrer alt. I dette utdraget fra filmen får vi se Colins første møte med den magiske hagen.

Oppgavene passer å bruke i engelsk for elever på 5. - 7. trinn. Etter at du har logget inn på Filmrommet kan du enkelt dele oppgaven med elevene dine. Trykk på delingsikonet og send lenka til elevene i klassen din.

Tema: Vennskap, natur, omsorg

Relevante kompetansemål i engelsk:
- bruke digitale ressurser og ulike ordbøker i språklæring, tekstskaping og samhandling
- uttrykke seg forståelig med et variert ordforråd og høflighetsuttrykk tilpasset mottaker og situasjon
- identifisere setningsledd i ulike typer setninger og bruke kunnskap om bøying av verb, substantiv og adjektiv i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster
- følge regler for rettskriving, ordbøying og setningsstruktur
- lese og lytte til engelskspråklige sakprosatekster og engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og skrive og samtale om innholdet.
Se hele The Secret Garden her.
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.