Menneskekroppen - hjernen og nervesystemet

Menneskekroppen - hjernen og nervesystemet

Menneskekroppen - hjernen og nervesystemet
Passer for alle aldre
Dette er en serie om menneskekroppen hvor vi sammen med programlederen Caroline Bondhus og Dr Mattias Ahlgren ser nærmere på ulike deler av kroppen og hvordan den virker.

I denne delen om hjernen og nervesystemet lærer vi om den viktige hjernen som er det som først og fremst skiller oss fra andre levende vesener.
Hjernen styrer våre bevisste og ubevisste handlinger, følelser og tanker. Det er hjernen som
gjør oss i stand til å tenke logisk og strategisk og er også et senter for kreativitet.
Kroppens nervesystem består av hjernen, ryggmargen og nerver. Gjennom ryggmargen og
nervebanene styrer hjernen alle våre kroppsbevegelser med utgående motorimpulser.
Hjernen mottar også informasjon fra utsiden og innsiden av kroppen. Imidlertid utføres mye av hjernens grunnleggende aktiviteter ubevisst da den overvåker og vedlikeholder andre kroppssystemer ved hjelp av endokrine kjertler, det vil si hormoner. Nervesystemet er et av kroppens viktigste og definitivt de raskeste kommunikasjonssystemene vi har.
Dette gjør at de forskjellige delene av kroppen kan jobbe sammen.
Undervisningsopplegg (svensk)
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.