Brenselsceller – det er slik de fungerer!

Brenselsceller – det er slik de fungerer!

Brenselsceller – det er slik de fungerer!
Anbefalt aldersgrense 9 år
Et viktig tannhjul når vi beveger oss fra en verden avhengig av fossilt brensel til et liv med betydelig lavere karbondioksidutslipp er brenselcellen. Brenselcellen er ingen ny oppfinnelse og teknologien har vært kjent i mer enn 150 år. Men nå, på begynnelsen av det 21. århundre, når miljødebatten og
klimaendringer står høyt på verdens agenda, brenselcellen har igjen kommet i rampelyset, hovedsakelig i kombinasjon med grønt hydrogen.
Men hvor langt har planleggingen og utviklingen kommet og er det noen fordeler og ulemper?
I dag brukes brenselceller mest med naturgass, men på lang sikt er det grønt hydrogen fra fornybar energi fra sol, vind og vann som er de interessante kildene.
Her skal vi se nærmere på denne spennende utviklingen av det som kan bli fremtiden
viktigste energiomformere.
Undervisningsopplegg (svensk)
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.