Bak vinduet - en historie fra Homansbyen

Bak vinduet - en historie fra Homansbyen
Passer for alle aldre
I filmen møter vi Evelyn Sell, som fra 1951 bodde og arbeidet i et stort og staselig hus i Homansbyen i Oslo. Hun giftet seg «oppover» - selv var hun en østkantjente som flyttet over til vestsiden av byen – fra trafikk og bråk, til stille gater med sol og frisk luft. I filmen forteller Evelyn om livet sitt og bildene viser at tiden er gått. Filmskaperen Bjørn Braathen fulgte Evelyn i tiden rett før hun skulle flytte ut, en avgjørelse hun selv tok, fordi hun ikke lenger kunne bo alene. Å forlate et hus, der hun har levd nesten hele livet sitt, er ikke lett. Filmen blir også en fortelling om etterkrigstidas Norge og den rivende samfunnsutviklingen. På sitt stille og enkle vis blir Evelyn og måten hun forteller på, et tidsvitne. Filmen sier også mye om det å bli eldre og få andre behov for omsorg og trygghet.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
186091

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.