Eddie Stargazers film manual: bakomfilm

Eddie Stargazers film manual: bakomfilm
Anbefalt aldersgrense 9 år
Korleis blir ein film eigentlig laga?
Denne filmen hvordan regissøren og staben bak Eddie Stargazer-filmen valgte å produsere novellefilmen «Eddie Stargazer». Vi følgjer teamet fra byrjing til slutt i filmproduksjonen. Filmen er tilpasse til bruk i undervisning og som rettleiing i filmproduksjon fra 6. til 10. klasse.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.