Hvis ikke oss, hvem så?

Hvis ikke oss, hvem så?

Hvis ikke oss, hvem så?
Anbefalt aldersgrense 15 år
Vest-Tyskland, tidlig på 60-tallet. Tvillingsjelene Bernward Vesper og Gudrun Ensslin innleder et livslangt kjærlighetsforhold i et land som ennå ikke har opparbeidet fortiden sin. Fast bestemt på å utfordre etablissementet, slår de seg sammen med venstreorienterte forfattere og politiske aktivister og blir en del av en verdensomspennende revolusjonær bevegelse. Etter en stund møter Gudrun Andreas Baader og blir en del av den voldelige falanksen som kom til å gjøre navnet hans kjent over hele verden, mens Bernward kjemper mot sine indre demoner.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.