Astronomiens pionerer - Nicolaus Kopernicus

Astronomiens pionerer - Nicolaus Kopernicus

Astronomiens pionerer - Nicolaus Kopernicus
Passer for alle aldre
1500-tallet har blitt århundret der astronomi endret seg fundamentalt. Årsakene til det var nye teorier fra først og fremst Kopernicus.
Brahe og Galileo forsøkte så gjennom sin forskning å få Aristoteles' verdensbilde og Kopernicus' verdensbilde til å stemme overens med det de selv oppdaget, og Brahe presenterte sin egen versjon av universet.

Disse tidlige forskerne var pionerene innen astronomi som begynte å stille spørsmål ved den katolske kirkes måte å se på plasseringen og bevegelsene til himmellegemene i universet.

Kopernikus var en klok mann og en fritenker og det han ganske tidlig forsto var at jorden dreide seg rundt solen og ikke omvendt.
Men det var en veldig kontroversiell tanke. Ikke minst fordi den gikk i strid med all tidligere vitenskap og den trosset også den katolske kirkes tolkning av Bibelen.

Undervisningsopplegg (svensk)
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.