Hamsun

Hamsun

Hamsun
Anbefalt aldersgrense 9 år
En aldrende Knut Hamsun er i ferd med å miste nærheten til kona Marie, mens han tilbringer hva han tror er sine siste dager med å legge kabal på gården Nørholm i Grimstad. Samtidig kommer Marie i kontakt med Vidkun Quisling, en mann hvis idealer og politikk appellerer til henne. Hun bruker sitt navn til å lage blest om NS, og Knut blir også svakere for disse. Da krigen bryter ut blir den 80 år gamle Hamsuns overvurderte forhold til de tyske nazistene kjent over hele landet. Men Knut selv lar seg ikke rokke av verken nazistene eller motstandsbevegelse. Han står bastant på sine egne meninger, hvilket feller ham ved krigens slutt. Hva som ei heller lar seg rokke er Hamsuns stolthet, selv om det norske folk vil bruke mange år før de igjen vil se på ham som en nasjonal stolthet...

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.