Dirigentens valg

Dirigentens valg

Dirigentens valg
Anbefalt aldersgrense 12 år
Dirigentens valg er et gripende politisk drama som undersøker personers individuelle ansvar i et diktatur. Wilhelm Furtwängler (Stellan Skarsgård) var en av sin tids mest kjente dirigenter. Da mange kunstnere reiste fra Tyskland ved Hitlers maktovertagelse i 1933, valgte Furtwängler å bli værende. Har en kunstner et politisk ansvar innenfor et totalitært regime? Handlingen er satt til Berlin rett etter 2.verdenskrig og historien er basert på virkelige hendelser. NB! FILMEN ER TEKSTET PÅ SVENSK!

Stellan Skarsgard nominert som beste skuespiller - European Film Awards 2001

Ansvarlig distributør:
Nonstop Entertainment

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.